Psychoterapia indywidualna dorosłych

Praca nad rozwiązaniem psychologicznego problemu klienta. Oferujemy terapie krótko- i długoterminowe. Długość terapii zależy od ustaleń terapeuty i klienta oraz od specyfiki zgłaszanego problemu.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Wsparcie indywidualne dla osób w wieku od 14 do 18 r.ż. Na pierwsze spotkanie zapraszamy młodą osobę wraz z rodzicem lub samego rodzica / opiekuna.

Psychoterapia par

Spotkania mające na celu pomoc parze w kryzysie lub też w trudnościach w komunikowaniu się.

Interwencja kryzysowa

Krótkoterminowe wsparcie w nagłych trudnościach życiowych, w których klient potrzebuje natychmiastowego wsparcia.

Konsultacja psychologiczna

Jedno do kilku spotkań mających na celu ustalenie możliwości pomocy w obszarze zgłaszanej przez klienta trudności (czas trwania, sposób pracy). Jest to też czas, w którym klient ma możliwość poznania terapeutę.

Inne

Warsztaty grupowe, trening interpersonalny, grupy wsparcia, psychoterapia grupowa ¬- podejmujemy współprace z firmami, stowarzyszeniami. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Close Menu