Paweł Nawrocki

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą. Pomocą psychologiczną zajmuję się od 2013 r. Prowadzę psychoterapię dorosłych i młodzieży. Praktykuję w gabinecie prywatnym oraz w Stowarzyszeniu Aslan.

Obszary pomocy

Pomagam osobom cierpiącym z powodu zaburzeń osobowości, nerwic, depresji, lęku, ataków paniki, uskarżającym się na objawy somatyczne, bezsenność, ból, duszności, nadmierne napięcie i stres, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, trudności w relacjach i w związkach, problemy z komunikacją, trudności w wyrażaniu uczuć, odrzucenie, nieśmiałość, samotność, niską samoocenę, trudności w podejmowaniu decyzji, problematykę dotyczącą tożsamości płciowej. Wspieram osoby w kryzysie, przeżywające żałobę, utratę bliskiej osoby, poszukujące sensu w życiu i nowych kierunków rozwoju.

Doświadczenie i wykształcenie

Ukończyłem Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (IIPG, 2016). Doświadczenie zdobywałem w gabinecie prywatnym i w Stowarzyszeniu Aslan (od 2014 do dziś) oraz na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Chorób Afektywnych, 2018), Ośrodku Wsparcia dla Kobiet „Etezja” (2013 -2015), Ośrodku dla Ofiar Przemocy „DOM” (2013-2014) i CPS Dzielnicy Śródmieście (2013-2015). Posiadam także wykształcenie ekonomiczne (SGH, 2000) i podyplomowe lingwistyczne (UW, 2006), jestem w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020).

Uczestniczę w treningach i szkoleniach doskonalących: Trening interpersonalny – Kamila Kostrzewska (2020); Psychotherapy at the time of Coronavirus – Istituto di Gestalt HCC Italy (2020); Teoria pola w praktyce klinicznej, kompetencje psychoterapeuty – Jan Roubal (2020); Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depresyjnych. Lęk paniczny – Gianni Francesetti (2019); Teoria Self – Giovanni Turra (2019); Forum Psychoterapii Młodzieży – Poradnia Specjalistyczna MOP oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (2018); Psychoterapia poprzez ciało (2018). Psychoterapia par – Zofia Pierzchała (2016); inne…

Moje spojrzenie na psychoterapię

Psychoterapia to metoda leczenia i zmniejszania cierpienia. W jej trakcie pacjent poznaje siebie, może sprawdzić i wybrać nowe sposoby funkcjonowania w relacjach z samym sobą i z innymi. Na drodze samopoznania i rozwoju terapeuta jest dla niego lustrem i towarzyszem. W takim towarzyszeniu szczególnie inspiruje mnie prostolinijne zdanie Zygmunta Freuda, które przytaczam za Erichem Frommem: "I w końcu nie wolno nam zapominać, iż więź analityczna (terapeutyczna) opiera się na miłości prawdy, tzn. na uznaniu rzeczywistości, i że winna wykluczać jakikolwiek rodzaj lipy i fałszu".* – autentyczna i szczera wymiana myśli i uczuć między terapeutą a pacjentem jest sposobem bycia terapeuty, sposobem leczenia, a zarazem celem spotkania.

* O sztuce słuchania, E. Fromm

Bezpieczeństwo klientów

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG, 2018) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT, 2019). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (superwizor Michał Kostrzewski). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego PTPG oraz Kodeksu Etyki i Praktyki Zawodowej EAGT.

 • Obszary pomocy
 • Doświadczenie i wykształcenie
 • Moje spojrzenie na psychoterapię
 • Bezpieczeństwo klientów

Pomagam osobom cierpiącym z powodu zaburzeń osobowości, nerwic, depresji, lęku, ataków paniki, uskarżającym się na objawy somatyczne, bezsenność, ból, duszności, nadmierne napięcie i stres, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, trudności w relacjach i w związkach, problemy z komunikacją, trudności w wyrażaniu uczuć, odrzucenie, nieśmiałość, samotność, niską samoocenę, trudności w podejmowaniu decyzji, problematykę dotyczącą tożsamości płciowej. Wspieram osoby w kryzysie, przeżywające żałobę, utratę bliskiej osoby, poszukujące sensu w życiu i nowych kierunków rozwoju.

Ukończyłem Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (IIPG, 2016). Doświadczenie zdobywałem w gabinecie prywatnym i w Stowarzyszeniu Aslan (od 2014 do dziś) oraz na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Chorób Afektywnych, 2018), Ośrodku Wsparcia dla Kobiet „Etezja” (2013 -2015), Ośrodku dla Ofiar Przemocy „DOM” (2013-2014) i CPS Dzielnicy Śródmieście (2013-2015). Posiadam także wykształcenie ekonomiczne (SGH, 2000) i podyplomowe lingwistyczne (UW, 2006), jestem w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020).

Uczestniczę w treningach i szkoleniach doskonalących: Trening interpersonalny – Kamila Kostrzewska (2020); Psychotherapy at the time of Coronavirus – Istituto di Gestalt HCC Italy (2020); Teoria pola w praktyce klinicznej, kompetencje psychoterapeuty – Jan Roubal (2020); Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depresyjnych. Lęk paniczny – Gianni Francesetti (2019); Teoria Self – Giovanni Turra (2019); Forum Psychoterapii Młodzieży – Poradnia Specjalistyczna MOP oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (2018); Psychoterapia poprzez ciało (2018). Psychoterapia par – Zofia Pierzchała (2016); inne…

Psychoterapia to metoda leczenia i zmniejszania cierpienia. W jej trakcie pacjent poznaje siebie, może sprawdzić i wybrać nowe sposoby funkcjonowania w relacjach z samym sobą i z innymi. Na drodze samopoznania i rozwoju terapeuta jest dla niego lustrem i towarzyszem. W takim towarzyszeniu szczególnie inspiruje mnie prostolinijne zdanie Zygmunta Freuda, które przytaczam za Erichem Frommem: "I w końcu nie wolno nam zapominać, iż więź analityczna (terapeutyczna) opiera się na miłości prawdy, tzn. na uznaniu rzeczywistości, i że winna wykluczać jakikolwiek rodzaj lipy i fałszu".* – autentyczna i szczera wymiana myśli i uczuć między terapeutą a pacjentem jest sposobem bycia terapeuty, sposobem leczenia, a zarazem celem spotkania.

* O sztuce słuchania, E. Fromm

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG, 2018) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT, 2019). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (superwizor Michał Kostrzewski). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego PTPG oraz Kodeksu Etyki i Praktyki Zawodowej EAGT.

Kontakt:

508 058 892

pawel.a.nawrocki@gmail.com

Krakowskie Przedmieście 79/306

Zapraszam,

Paweł Nawrocki

2 marca 2021 r.

certyfikowany psychoterapeuta paweł nawrocki certyfikat eagt
Certyfikat Psychoterapeuty EAGT nr 20-2368​

To bezpłatny e-book, który przystępnym językiem opisuje dziedzinę psychoterapii, formy pomocy i jej główne nurty.  Odpowiada na pytania, dotyczące rzetelności psychoteraputów i bezpieczeństwa ich klientów. Spis treści mówi sam za siebie: czym różni się psychoterapeuta od psychologa lub psychiatry, po czym poznać dobrego terapeutę, kto nie jest psychoterapeutą, jak zachowuje się psychoterapeuta, jakie są granice wpływu, relacji, kontaktu fizycznego i prywatności w gabinecie, co zrobić, gdy terapeuta łamie zasady?

Psychoterapia po ludzku (PDF), Stowarzyszenie INTRO

Psychoterapia po ludzku PDF

Certyfikat poświadcza, że terapeuta ukończył specjalistyczne szkolenie spełniające minimum programowe ustalone przez organizację wydającą certyfikat, zdał końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz posiada wiedzę i umiejętności wymagane do samodzielnego stosowania psychoterapii. Minima programowe EAGT  i PTPG to realizowane w trakcie czterech lat szkolenia podyplomowego: 600 godzin teorii i metodologii psychoterapii (w IIPG 1000 godzin), 150 godzin superwizji, 400 godzin praktyki klinicznej, 250 godzin psychoterapii własnej, 50 godzin warsztatów według własnego wyboru.

Posiadanie certyfikatu poświadcza przynależność terapeuty do wydającego go stowarzyszenia. Można należeć do stowarzyszenia i nie mieć certyfikatu (np. psychoterapeuta w trakcie szkolenia lub psychoterapeuta w trakcie certyfikacji), ale nie można mieć certyfikatu i nie należeć do stowarzyszenia. Na certyfikacie EAGT znajduje się wprost podana informacja, że certyfikat jest ważny, o ile jego posiadacz pozostaje jednocześnie członkiem EAGT. Zatem, jeśli terapeuta po otrzymaniu certyfikatu zrezygnuje z członkostwa (lub zostanie usunięty ze stowarzyszenia) jego certyfikat automatycznie traci ważność. Dla klienta oznacza to, że warto weryfikować nie tylko sam fakt posiadania przez terapeutę certyfikatu, ale również jego aktualność. Listy certyfikowanych terapeutów są łatwo dostępne w internecie.

Certyfikaty EAGT i PTPG są ważne przez 5 lat od daty ich wydania. W celu podtrzymania ważności certyfikatu (recertyfikacja) terapeuta musi udokumentować, że jest aktywny zawodowo, pracuje pod superwizją (min. 20 godzin rocznie) i spełnia wymóg kształcenia ustawicznego (w EAGT minimum 30 godzin rocznie, a w PTPG 50 godzin rocznie).

„Superwizja praktyki klinicznej obejmuje refleksją obszar diagnozy, sposób prowadzenia procesu psychoterapii,  konceptualizację  problemów  pacjenta czy zastosowane techniki. Ma ona charakter wsparcia, monitorowania procesu terapeutycznego i szkolenia. Superwizja jest konieczna i niezwykle pomocna w praktyce klinicznej przez cały czas trwania aktywności zawodowej psychoterapeuty.”

„Standardem pracy psychoterapeutów w Polsce i na świecie jest regularne korzystanie z superwizji procesu psychoterapii. Nie jest to więc forma rozwoju dedykowana jedynie młodym adeptom psychoterapii, ale obowiązek każdego psychoterapeuty podczas prowadzenia praktyki zawodowej.”

„Superwizja jest procesem uczenia się, „w którym psychoterapeuta współpracuje z bardziej doświadczoną koleżanką lub kolegą po fachu, by w procesie ciągłego  rozwoju zawodowego  poszerzyć  własne umiejętności” (Gilbert i Evans, 2004, s. 13). To z kolei sprzyja dobrostanowi jego pacjenta, zapewnia bezpieczeństwo procesu psychoterapii.”

„Psychoterapia – Vademecum”, s. 15-16, Polska Rada Psychoterapii

Każdy pacjent ma prawo do informacji o superwizorze swojego terapeuty. Może skontaktować się z nim, by potwierdzić tę informację lub zweryfikować kompetencje superwizora.

Zachęcam do zapoznania się z listą ośrodków na stronie Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy MOP.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest psychoterapeuta Paweł Nawrocki, prowadzący praktykę pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 79/407 w Warszawie. Dane kontaktowe: telefon: 508 058 892, email: pawel.a.nawrocki@gmail.com, strona www: www.4terapeutow.pl.
 2. Nie wyznaczyłem Inspektora Ochrony Danych.
 3. Przyjąłem zasadę przetwarzania minimalnego zakresu danych osobowych niezbędnego do realizacji moich usług. Zwykle są to dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail). Dane te przetwarzam:
 • – w celu zawarcia i wykonywania umowy na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Twojego zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie;
 • – w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuta, współpracuję z superwizorem i innymi psychoterapeutami (interwizja), aby poszerzyć umiejętności zawodowe i zapewnić Twoje bezpieczeństwo w toczącej się psychoterapii;
 • – w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 1. Oświadczam, że nie będę przetwarzać Twoich danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Twój wizerunek, ani głos, a także, że nie stosuję w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego.
 2. Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów:
 • – dane zwykłe do firm współpracujących ze mną w zakresie aplikacji komputerowych do obsługi faktur, prowadzenia rachunkowości, w zakresie hostingu strony internetowej, a także banków i uprawnionych instytucji państwowych;
 • – dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Twoja zgoda, będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji procesu superwizji.
 1. Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Informuję, że Twoje dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:
 • – Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia.
 • – Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • – Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.
 • – Twoje dane wrażliwe, które mi udostępnisz, przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.

Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Informuję, że przysługuje Ci prawo:
 • – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • – do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • – do usunięcia danych,
 • – do ograniczenia przetwarzania danych,
 • – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • – do przenoszenia danych
 • – do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • – do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz po kontakcie ze mną, dane kontaktowe są dostępne między innymi na mojej stronie internetowej, jak również powyżej w tym dokumencie.

 1. Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
 2. Informuję, że Twoje dane uzyskuję wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.

Paweł Nawrocki