Katarzyna Habowska

Edukacja

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym w Instytucie Integralnej Psychoterapii GESTALT.  Uczestniczyłam także w licznych szkoleniach z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa oraz w prywatnej praktyce. Staż kliniczny odbyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Oferta

Pracuję z dorosłymi, młodymi dorosłymi i młodzieżą od 15. roku życia. Oferuję konsultacje, interwencję w kryzysach oraz terapię krótko- i długoterminową. 

Obszary pomocy

Oferuję pomoc m.in. w następujących obszarach:

–    obniżony nastrój i depresja

–    stany lękowe

–    nerwice

–    niska samoocena

–    kłopoty w adaptacji do nowego środowiska

–  problemy z zakańczaniem pewnych etapów życia (np. skończenie studiów, podjęcie nowej pracy, zaangażowaniu się w związek)

–    pomoc w usamodzielnianiu się młodych dorosłych

–    trudności w osiąganiu wyznaczonych celów

–    kryzysy rozwojowe

–    problemy w kontaktach społecznych

–    problemy w relacjach partnerskich

–    kryzysy związane ze stratą (rozpad związku, rozwód, strata pracy)

–    szeroko pojęty rozwój

Moje spojrzenie na psychoterapię

Swoją rolę psychoterapeuty widzę głównie jako towarzyszenie klientom w ich indywidualnej drodze, pomoc w rozwoju i chęci sięgnięcia po więcej, czasami w procesie wyrwania się z ograniczających schematów czy też w drodze przez kryzys. Szanuję odmienność świata klienta i jego wartości. Uważam, że spotkanie terapeutyczne może być pomocne wyłącznie w atmosferze akceptacji, gdy klient nie czuje się oceniany i ma szansę być takim, jaki jest. 

Bezpieczeństwo klientów

Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji. Są to konsultacje z dużo bardziej doświadczonym psychoterapeutą posiadającym odpowiednie kwalifikacje i certyfikat, czuwającym nad moim rozwojem zawodowym i relacją terapeutyczną.

Kontakt: 505 900 375